- محتویات اصلی صفحه

سلامت و امنیت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > سلامت و امنیت > صفحات > MarajeGazayi  

 

 

رديف

نام حوزه قضايي

شماره تلفن

آدرس

1

دادگاههاي تجديد نظر و كيفري استان (ساختمان مركزي)

2220219-0441

ميدان انقلاب-دادگستري كل استان آ. غربي

2

ساختمان مركزي دادسراي عمومي و انقلاب اروميه

3-3368871-0441

بلوار والفجر1 – روبروي صدا و سيما

3

ساختمان مركزي دادگاه هاي عمومي و  انقلاب اروميه

5-2349001-0441

خيابان شهيد دستغيب- ابتداي خيابان پيروزي

4

مجتمع قضايي شماره يك  اروميه

 

خيابان  باهنر ( آپادانا )

5

دادگاه انقلاب اسلامي اروميه

3-3369072-0441

بلوار والفجر1

6

دادگاه عمومي اشنويه

2986-0444562

انتهاي بلوار معلم

7

دادگاه عمومي بخش انزل

2936-0443322

خيابان امام

8

دادگاه عمومي بوكان

6233051-0482

خيابان استاد حقيقي- كمربندي

9

دادگاه عمومي پلدشت

4622007-0462

خيابان سرباز

10

دادگاه عمومي پيرانشهر

4222403-0444

خيابان امام

11

دادگاه عمومي تكاب

5222990-0482

خيابان انقلاب

12

دادگاه عمومي چالدران

3622313-0462

بلوار امام علي(ع)

13

دادگاه عمومي خوي

2442223-0461

بلوار پانزده خرداد

14

دادگاه انقلاب اسلامي خوي

2223881-0461

بلوار ولي عصر

15

دادگاه عمومي سردشت

3222904-0444

بلوار هفت تير

16

دادگاه عمومي سلماس

5242357-0443

خيابان مدرس-تقاطع سلطانزاده

17

دادگاه عمومي شاهيندژ

4223133-0482

خيابان پاسداران

18

دادگاه عمومي بخش شوط

7-4224846-0462

خيابان طالقاني-نبش خيابان قندي 2

19

دادگاه عمومي بخش چايپاره

2722599-0462

بلوار شهيد چمران

20

دادگاه عمومي بخش كشاورز

4623554-0482

خيابان مخابرات

21

دادگاه عمومي ماكو

4027-0462324

بلوار شهيد قنبري

22

دادگاه عمومي بخش مرحمت آباد

3223171-0482

خيابان امام

23

دادگاه عمومي مهاباد

2227770-0442

خيابان طالقاني غربي

24

دادگاه انقلاب اسلامي مهاباد

2332700-0442

بلوار توحيد

25

دادگاه عمومي مياندوآب

2225757-0481

خيابان سرباز-كوي دادگستري

26

دادگاه عمومي بخش نازلو

2989-0443372

خيابان چهار باند شهيد باكري

27

دادگاه عمومي نقده

6224300-0443

خيابان امام  • تعداد بازدید امروز
1
  • تعداد بازدید این هفته
192
  • تعداد بازدید این ماه
894
  • تعداد بازدید این سال
4436
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)