- محتویات اصلی صفحه

سلامت و امنیت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > سلامت و امنیت > صفحات > KhadamateEntezami  

آشنايي با سازمان تعزيرات حكومتي

 

 تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات اقتصادي، در مفهوم عام پديده اي تازه و بديع نبوده و از صدر اسلام تا كنون تحت عناوين و تعابير مختلف در حكومت هاي اسلامي وجود داشته و در ساير نظام هاي حقوقي شناخته شده دنيا نيز متناسب با تشكيلات قضايي و اجرايي جايگاه خاصي داشته و دارد. در كشور جمهوري اسلامي ايران نيز بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و تقريباً در آغاز جنگ تحميلي بحث تعزيرات حكومتي به معني اخص كلمه براي جلوگيري از وقوع تخلفات عديده اي كه در زمينه مسايل اقتصادي با توجه به وضعيت بحراني كشور در آن زمان به وقوع مي پيوست پايه ريزي شد. بر همين اساس در ابتداي سال 1362 بنا به دخواست نخست وزير وقت از محضر حضرت امام خميني (ره) در خصوص اجازه قيمت گذاري كالاها از طرف دولت و نيز مبارزه با گرانفروشي توسط دولت كسب تكليف گرديد كه با توجه به شرايط موجود اجازه آن توسط ايشان به دولت داده شد. در همين راستا كميسيون هايي تحت نظارت وزارت كشور به نام كميسيون هاي امور تعزيرات حكومتي تشكيل و به كليه تخلفاتي كه به نحوي جنبه اقتصادي داشت رسيدگي مي نمود.پس از پايان جنگ تحميلي حضرت امام (ره) طي نامه اي حق تعزيرات حكومتي را از دولت سلب و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مامور به تصميم گيري در اين زمينه نمودند. مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در مورخ 23/12/67 با تصويب دو قانون تحت عنوان قانون تعزيرات حكومتي و قانوني تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، درماني رسيدگي به تخلفات بخش غير دولتي را به محاكم انقلاب اسلامي و دولتي را به كميسيونهاي تحت نظارت وزارت كشور محول نمود و اين امر تا اواسط سال 1373 ادامه يافت؛ ليكن به لحاظ ضرورت كنترل دولت بر امور اقتصادي و لزوم هماهنگي مراجع قيمت گذاري و توزيع كالا و خدمات و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصويب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي، اعم از بازرسي و نظارت،رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن به دولت (قوه مجريه) محول گرديد تا بر اساس قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/11/67 اقدام نمايند كه اين امر نيز تا كنون ادامه دارد.

 

اهداف و ماموريتها

مسووليت و صلاحيتهاي سازمان تعزيرات حكومتي اجمالاً در 5 محور ذيل خلاصه مي گردد:

 (1)رسيدگي به كليه تخلفات اقتصادي بخشهاي دولتي و غير دولتي در محدوده عناوين مصرحه در قانون تعزيرات حكومتي قانون تعزيرات حكومتي 23/12/67

1-گرانفروشي 2-كم فروشي و تقلب 3-احتكار 4-عرضه خارج از شبكه 5-عدم درج قيمت 6-اخفاء و امتناع از عرضه كالا 7-عدم صدور فاكتور 8-عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع 9-عدم اجراي تعهدات وارد كنندگان 10- نداشتن پروانه كسب 11- نداشتن پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي 12-فروش ارزي - ريالي 13- فروش اجباري 14-عدم اعلام موجودي كالا 15- قرار گرفتن كالا به طور عمده در اختيار اشخاص غير واجد شرايط قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359

1-     عدم انطباق اجرت دريافتي با خدمات ارايه شده

2-     عدم رعايت نظامات صنفي از سوي فرد صنفي

3-     اعلام حراج و تبليغ آن بر خلاف واقع

4-     عدم ارايه صورتحساب به خريدار

5-     عدم حفظ و ارايه صورتحساب عمده فروش از سوي فروشنده

6-     عدم درج قيمت

7-     عدم تطبيق مشخصات كالا با نرخ اعلامي

8-     -گرانفروشي و كم فروشي

9-     اخفا و امتناع از فروش كالا

10- احتكار

 

 (2)رسيدگي به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني ( قانون تعزرات حكومتي امور بهداشتي و درماني )

1-         23/12/1367 ايجاد موسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت

2-         ايجاد موسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه

3-         خودادري بيمارستانها از پذيرش بيماران اورژانس

4-         ارايه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سود جويي و دخل و تصرف در صورتحساب و اضافه دريافتي تعرفه

5-         بكارگيري متخصصين حرفه هاي پزشكي و پيرانپزشكي فاقد مجوز قانوني كار در موسسات پزشكي

6-         بكارگيري متخصصين پزشكي و پيرانپزشكي فاقد مجوز در محل غير مجاز

7-         بكارگيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در موسسات پزشكي

8-        ترك موسسه پزشكي توسط مسوول فني و پزشكي كشيك

9-         عرضه و فروش داروهاي فاقد پروانه ساخت و يا مجوز ورود توسط داروخانه

10-      تاسيس داروخانه بدون پروانه تاسيس

11-      فروش دارو بدون حضور مسوول فني

12-      عدم حضور مسوول فني داروخانه در ساعات مقرر

13-      تهيه دارو توسط داروخانه خارج از شبكه هاي تعيين شده توزيع دارو

14-      ارايه دارو بدون نسخه پزشك

15-      عدم درج قيد قيمت دارو بر روي نسخه

16-      عدم ممهور نمودن نسخه به مهر داروخانه

17-      نگهداري و فروش داروهاي فاسد يا تاريخ گذشته

18-      عرضه و فروش كالاهايي غير از دارو، لوازم بهداشتي، آرايشي و شير خشك و لوازم مصرفي پزشكي در داروخانه

19-      گرانفروشي لوازم آرايشي، بهداشتي و اقلام مجاز ديگر در داروخانه

20-      خودداري از عرضه كالا از سوي داروخانه

21-      عدم ارايه خدمات در ساعات مقرر از سوي داروخانه

22-      عرضه لوازم و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي كه بوسيله ارز دولتي تهيه شده بدون ارايه فاكتور و يا بيش از قيمت رسمي.

23-      در اختيار قرار دادن اقلام توزيعي توسط شركتهاي مربوطه بر خلاف ضوابط اعلام شده.

24-      تحويل كالا بدون ارايه فاكتور و بيش از قيمت رسمي توسط شركتهاي توزيع ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاهي.

25-      عرضه مواد خوردني، آشاميدني و … بدون علامت و مجوزهاي لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

26-      عدم حضور مسوول فني در توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي

27-      عدم حضور مسوول فني در كليه مراحل توليد

28-      عدم نصب برچسب اطلاعات، بر روي محصولات توليدي

29-      عدم رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت از سوي توليد كنندگان.

30-      عرضه كالاهاي فاقد پروانه ساخت و مجوز ورود

31-      عرضه كالاي غير بهداشتي توسط فروشگاهها و ساير اماكن.

32-      عدم رعايت مقررات بهداشتي محيطي از سوي مركزي مانند كارخانجات و كارگاههاي تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماكن عمومي، مراكز بهداشتي، درماني، مراكز آموزش و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاهها كه ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي مي باشند.

 

 (3)صلاحيت ثانويه در رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز موضوع قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و آيين نامه مربوطه.

 (4) رسيدگي به تخلفات مربوط به كسري كوپن و كالاهاي اساسي (مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار) در محدوده مواد 5 و 17 قانون تعزيرات حكومتي

 (5) رسيدگي به تخلفات عدم ايفاي تعهدات صادر كنندگان

 

مصوبه ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار وظايف سازمان تعزيرات حكومتي

وظايف سازمان تعزيرات حكومتي در دو بخش اختصاصي و مشترك با ساير سازمانها به شرح ذيل مي باشد:

 الف- اختصاصي: عمدتاً شامل رسيدگي به تخلفات اقتصادي، صدور حكم، اجراي حكم، تجديدنظر و رسيدگي به شكايات.

 ب- مشترك: -هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي در امر رسيدگي به تخلفات موضوع قانوني تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني پيرامون تشكيل كميسيونهاي ماده 11 قانون اخير الذكر.

- هماهنگي با سازمانهاي شاكي، ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت (شامل:نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، بانك مركزي، گمرك، دخانيات و شيلات …) در رابطه با برخورد با پديده قاچاق. - هماهنگي با ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز وزارت كشور در امور مبارزه با پديده قاچاق كالا و ارز.

-هماهنگي با گمرك و نظام بانكي كشور در امر رسيدگي به تخلفات ورود موقت كالا، عدم ايفاي تعهدات وارد كنندگان، توليد كنندگان و همچنين صادر كنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي

   • تعداد بازدید امروز
1
  • تعداد بازدید این هفته
66
  • تعداد بازدید این ماه
214
  • تعداد بازدید این سال
1501
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)