- محتویات اصلی صفحه

سلامت و امنیت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > سلامت و امنیت > صفحات > BehdashtoDarman > Marakezdarmani  

Web Part Page Title Bar image
Bimarestan

مراكز بهداشتي درماني شهري و پايگاه هاي بهداشتي شهري مركز بهداشت شهرستان اروميه

 

ردیف

مراکز بهداشتی درمانی شهری

آدرس

تلفن

1

مركز بهداشتي درماني شهدا(شماره 1)

خيابان باباساعي پشت نيروگاه برق

2781295

2

مركز بهداشتي درماني نيكخواه (شماره 2)

خيابان ميرزاي شيرازي روبروي دخانيات

2775686

3

مركز بهداشتي درماني استاد شهريار (شماره 3)

جاده انهر شهرك شهريار

3721200

4

مركز بهداشتي درماني ابوذر (شماره 4)

اول خيابان صدوقي

2779301

5

مركز بهداشتي درماني هفده شهريور (شماره 5)

بلوار هفته شهريور خيابان وحدت

2352471

6

مركز بهداشتي درماني درجه 1 (شماره 6)

خيابان كاشاني

3445139

7

مركز بهداشتي درماني جليلي (شماره 7)

خيابان دستغيب چهارراه رسالت

2354411

8

مركز بهداشتي درماني بيست و دو بهمن (شماره 8)

خيابان شهيد باهنر آپارتمانهاي 500 دستگاه

3828888

9

مركز بهداشتي درماني اقبال (شماره 9)

ميدان شهدا پشت دبيرستان اميركبير

2773006

10

مركز بهداشتي درماني صحيه (شماره 10)

خيابان عطايي خيابان دلگشا

2222595

11

مركز بهداشتي درماني آغداش(شماره 11)

خيابان منتظري محله آغداش

2352709

12

مركز بهداشتي درماني باديه پويان (شماره 12)

بلوار شيخ شلتوت محله شاهرخ آباد

2354950

13

مركز بهداشتي درماني دوازده فروردين(شماره13)

انتهاي خيابان امام رضا

3453295

14

مركز بهداشتي درماني پانزده خرداد (شماره 14)

خيابان مدرس خيابان مفتح جنب اداره گازرساني سابق

3443300

15

مركز بهداشتي درماني ديزج سياوش (شماره 15)

ديزج سياوش خيابان آهندوست

3447410

16

مركز بهداشتي درماني ايثار(شماره 16)

خيابان 45 متري ايثار روبروي حوزه راه سازي

3830133

17

مركز بهداشتي درماني البرز ( شماره 17)

ميثم خيابان البرز اول 16 متري

3370097

18

مركز بهداشتي درماني بهداري ( شماره 18)

بلوار بهداري اول خيابان انعام

3443842

19

پايگاه بهداشتي علي آباد شهداء

خيابان باباساعي خيابان پيشوا

2330397

20

پايگاه بهداشتي وكيل آباد شهداء

بزرگراه خاتم الانبيا روستاي سابق حاجي پيرلو

2339777

21

پايگاه بهداشتي اسلام يك آباد شهدا

بزرگراه خاتم الانبيا جاده ريحان آباد

2330272

22

پايگاه بهداشتي اسلام آباد 2 نيكخواه

كوه جهودا محله اسلام آباد

3844050

23

پايگاه بهداشتي كشتارگاه نيكخواه

كوه جهودان كشتارگاه

2781839

24

پايگاه بهداشتي طرزيلو ايثار

اول بلوار فرهنگيان

3846963

25

پايگاه بهداشتي وليعصر ايثار

شهرك فرهنگيان آخري خيابان شمالي

3823667

26

پايگاه بهداشتي صمدزاده 17 شهريور

بلوار 17 شهريور خيابان صمدزاده

22344713

27

پايگاه بهداشتي ديگاله 17 شهريور

بلوار شيخ شلتوت روستاي سابق ديگاله

2349889

28

پايگاه بهداشتي 7 تير اقبال

خيابان خرمشهر قاسميه

2763068

29

پايگاه بهداشتي رضايي اقبال

خيابان شهرام سابق

2333120

30

پايگاه بهداشتي الواج استاد شهريار

جاده انهر روستاي الواج

3844766

31

پايگاه بهداشتي شيخ تپه 6 شهري

سه راه بهداري آزادگان

3462271

 

 

 

مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت روستا های شهرستان اروميه

 

ردیف

مراکز بهداشتی درمانی روستایی

شماره تلفن

خانه های بهداشت

شماره تلفن

1

رزگه

4843343- 0443

مرنگلو

4953949

2

زیوه

4243722

هشتیان

4663449

3

موانا

4927050- 0443

جارچلو

4383494

4

امامزاده

2463737

قالقاچی

3253595

5

دیزج مرگور

4323626

خطایلو

2523404

6

راژان

4233614

دیزج دول

2443350

7

قره آغاج

2533203

قره باغ

3253289

8

ممکان

4643370

کوکیا

2573407

9

هشتیان

4663262

دیزج مرگور2

4323599

10

باراندوز

2473446

باراندوز

2473398

11

بالانج

2643232

بالدرلو

4332805

12

بالو

3532411

قرالر نازلو

4582863

13

ترکمان

4373506

بالو

3533004

14

چنقرالوی پل

3722898-0443

بند

3553533

15

دیزج دول

2443368

ترکمان

4373547

16

زیوه (تسهیلات زایمان)

4243589

کردلر

4362828

17

سرو

4623231-0443

گورچین قلعه

4433265

18

طلاتپه

4563240

سیلوانا

4223269-0443

19

عسگرآباد

4933260

کهریز

3263924

20

قرنطینه سرو

4623243-0443

علی بیگلو

4713448

21

قزه باغ

3253349

 

 

22

قوشچی

3222565-0443

 

 

23

قولنجی

3272072

 

 

24

کهریز

3263454

 

 

25

گنگچین

4633434

 

 

26

میاوق

4362420

 

 

27

نازلو

4582579

 

 

28

نوشین شهر

3722589-0443

 

 

29

الواج

3721200

 

 

30

منزل راننده آمبولانس زیوه

4243609

 

 

31

زیوه

4243722

 

 

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان اشنویه

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

شهي 2 ( شهيد نسترن صفاني فر)

04445622303 داخلي 227 و 252

اشنويه – ميدان انقلاب محوطه شبكه

2

شهري روستايي شماره 1

04445622964

اشنويه خيابان شهيد بهشتي محله مام تمر

3

شهري روستايي نالوس

04445723253

اشنويه جاده اشنويه پيرانشهر نالوس روبروي حوزه انتظامي

4

روستايي نليوان

04445733464

اشنويه روستاي نليوان ابتداي جاده نقده

5

روستايي آغبلاغ

04445713411

اشنويه ( جاده اشنويه –اروميه ) روستاي آغبلاغ

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان بوکان

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز شماره 4 شهري خاوران

6259339

 

2

مركز شماره 5 شهري

6224944

 

3

مركز شماره 6 شهري

6242958

 

4

مركز شماره 7 شهري

6247880

 

5

مركز شماره 8 شهري

6252466

 

6

پايكاه بهداشتي جاده حصار شماره يك

6225148

 

7

پايگاه بهداشتي خاوران شماره دو

6234459

 

8

مركز شماره يك كلتپه

6332870-6332001

 

9

مركز شماره دو ميرآباد

6237287

 

10

مركز شماره 3 علي آباد

6233484

 

11

مركز تيكان تپه

6612187

 

12

مركز جوانمرد

6616163

 

13

مركز رحيم خان

6323443

 

14

مركز سيمينه

6523282

 

15

مركز كاني طومار

6345245

 

16

مركز شهريكند

6353330

 

17

مركز نوبار

6618158

 

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان پیرانشهر

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز بهداشتي درماني شهري روستائي شماره 1

4232734-0444

فلكه استقلال خيابان پزشك مركز بهداشتي و درماني شهري 1 پيرانشهر

2

مركز بهداشتي و درماني شهري 2

4223088-0444

پيرانشهر كمربندي روبروي نيروگاه برق

3

مركز بهداشتي و درماني روستائي كوپر

442311-0444

پيرانشهر روستاي كوپر

4

مكز بهداشتي و درماني هنگ آباد

4423063-0444

پيرانشهر روستاي هنگ آباد

5

مركز بهداشتي و درماني كارخانه قند

4343544-0444

پيرانشهر مركز بهداشتي و درماني كارخانه قند

6

مركز بهداشتي و درماني گرده بن

4453265-0444

پيرانشهر مركز بهداشتي و درماني گرده بن

7

مركز بهداشتي و درماني گردكشانه

4333204-0444

سه راه جاده پسوه و پيرانشهر شهر لاجان روبروي پادگان

8

مركز بهداشتي و درماني پسوه

4324699-0444

سه راه جاده پسوه و پيرانشهر دهستان پسوه

9

پايگاه بهداشتي كهنه خانه

4233134-0444

پيرانشهر خيابان كاني جو نرسيده به سه راه كربلاي 7 پايگاه بهداشتي كهنه خانه

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان تکاب

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز بهداشتي درماني شهيدبحري شماره 1

6-5222875

تكاب خيابان انقلاب جنب سالن اجتماعات معلم

2

مركز بهداشتي درماني شماره 2

5220640

تكاب بلوار شهيد نسرين پور

3

مركز بهداشتي درماني شماره 3

5223162

تكاب شريف آباد جنب پل

4

مركز بهداشتي درماني روستايي دورباش

5373363

روستاي دورباش

5

مركز بهداشتي درماني روستاي حسن آباد

5673505

روستاي حسن آباد

6

مركز بهداشتي درماني روستايي چوپلو، گوي آغاج

5623282-5613551

روستاي چوپلو وروستاي گوي آغاج

7

مركز بهداشتي درماني روستاي قره بلاغ

5635301

روستاي قره بلاغ

8

مركز بهداشتي درماني روستاي احمدآباد سفلي

5353209

روستاي احمدآباد سفلي

9

پايگاه بهداشتي شهيد چمران

5232061

تكاب خيابان امام خيابان كارگر

10

مركز بهداشتي درماني شهري روستايي ( پزشك خانواده )

5231391

تكاب خيابان انقلاب روبروي بيمارستان

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان چالدران

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز بهداشتي درماني شماره يك شهري روستايي چالدران

04623622633

خيابان 17 شهريور

2

مركز بهداشتي درماني شهري وروستايي آواجيق

04623673336

45 كيلومتري جاده جالدران به ماكو

3

مركز بهداشتي درماني كردكندي

فاقد تلفن

18 كيلومتري جاده چالدران به خوي

4

مركز بهداشتي درماين قرخ بلاغ

04623942627

15 كيلومتري جاده چالدران به طرف قره ضياء الدين

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان خوی

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز خورابلو

2333810

محله قاضي – خ قلضي طباطبايي ميدان رسالت

2

مركز چمران

2332253

بلوار مدرس- روبروي بانك ملت

3

مركز ربط

2340304

خيابان سلمانزاده – روبروي مسجد قمر بني هاشم

4

مركز جباري مقدم

2333680

محله امامزاده جنب امامزاده سيد بهلول

5

مركز كوي وليعصر

2551265

فاز يك سعدي 3

6

مركز مطهري

2456657

خيابان انقلاب بلوار مطهري جنب گرمابه آبشار

7

مركز صمدزاده

2226039

خيابان شريعتي بالاتر از مصلي كوچه نعيمي سه نرسيده به دروازه ماكو

8

مركز قره ضياء الدين

2722252

قره ضياء الدين جنب پاسگاه ژاندارمري

9

مركز فيرورق

2234022

خيابان انقلاب روبروي شهرداري

10

مركز ايواوغلي

2272224

شهر ايواغلي

11

مركز ديزجديز

2445399

روستاي ديزجديز

12

مركز قوروق

2323410

روستاي قوروق

13

مركز حاجيلار

2773572

روستاي چورس

14

مركز چورس

2763216

روستاي بلسور

15

مركز بلسور

3363343

روستاي بيلوار

16

مركز بيلوار

3483202

روستاي زرآباد

17

مركز زرآباد

2573393

روستاي زري

18

مركز زري

2952038-0462

روستاي قطور

19

مركز قطور

3583421

روستاي بدل آباد

20

مركز بدل آباد

2334106

روستاي سراب

21

مركز سراب

2415474

روستاي كلوانس

22

مركز كلوانس

2984080

روستاي سعيدآباد

23

مركز سعيدآباد

2450331

روستاي وار

24

مركز وار

3723811

روستاي رهال

25

مركز رهال

3293331

خيابان امام ، خيابان سينا

26

پايگاه سلامت بخش

2222856

بلوار 15 خرداد نرسيده به ميدان آزادگان

27

پايگاه صفرزاده

2440244

پشت دخانيات

28

پايگاه شهيد گلصنملو

2440335

روبروي ميدان ميوه و تره بار

29

پايگاه طالقاني

2224979

بلوار قمري اصل

30

پايگاه ش. شمري اصل

2347545

روبروي اعتماديه كوچه مايكروويو

31

پايگاه وليعصر(عج)

2222336

 

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان سردشت

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

شهري شماره 3

04443231195

خيابان شهيد برياجي، جنب مسجد حضرت عثمان (رض)

2

شهري شماره 2

04443224746

كوي جانبازان، خيابان هيروشيما

3

شهري روستايي شماره 1

04443222113

بلوار پاسدارف ابتداي جاده بيوران، بالاتر از دادگستري

4

شهري روستايي ربط

04443362195

خيابان امام ، روبروي شهرداري

5

شهري روستايي ميرآباد

04443352022

خيابان امام كوچه شهيد معروفي

6

روستايي بيوران

04443373434

كيلومتر 7 جاده سردشت – بازارچه كيله، مركز بهداشتي شهيد فروغعي

7

روستايي اسلام آباد

04443433600

روستاي اسلام آباد

8

روستايي كل كنديك

04443323346

روستاي گل كنديك

9

روستايي بريسو

04443426193

كيلومتر 7 جاده سردشت – بانه، روستاي بريسو

10

روستايي نلاس

04443342212

كيلومتر 15 جاده سردشت- پيرانشهر، روستاي نلاس

11

روستايي بناويله حاجي مينه

04443417112

كيلومتر 30 جاده سردشت- مهاباد، روستاي بناويله حاجي مينه

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان سلماس

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز بهداشتي و درماني شماره 1 بهشتي

5242828

خيابان چمران تقاطع مدرس

2

مركز بهداشتي درماني 1 منتظري

5244045

خيابان سوره اي تقاطع اميركبير

3

مركز بهداشتي درماني شهري ورستايي تازه شهر

5352227-5353737(پانسيون پزشك خانواده)

خيابان شهيد سالمي تقاطع يكلر

4

مركز بهداشتي و درماني گولان

04435915849

5 كيلومتري جاده اروميه روستاي گولان

5

مركز بهداشتي و درماني سلطان احمد

5443332-5443543

جاده تبريز روستاي سلطان احمد

6

مركز بهداشتي و درماني مغانجوق

5260303-5260323 (پانسيون پزشك خانواده)

5 كيلومتر جاده خوي انتهاي خيابان امام

7

مركز بهداشتي و درماني روستايي چهريق

-

روستاي چهريق

8

مركز بهداشتي درماني روستايي كوزه رش

5394220

جاده كوزه رش بطرق مرز تركيه

9

مركز بهداشتي درماني روستايي دلزي

5393440

جاده چهريق بطرف مرز تركيه

10

مركز بهداشتي درماني روستايي هفتوان

5383914-5383959 (پانسيون پزشك خانواده)

جاده تازه شهر بطرف روستاي ملحم روستاي اولق

11

مركز بهداشتي و درماني روستايي سيلاب

5432163-5432931 (پانسيون پزشك خانواده)

بطرف جاده خوي

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان شاهین دژ

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

سانجود

4373626

 

2

آغاجاري

4232969

 

3

شماره 1

4223350

 

4

شماره 2

4223153

 

5

محمودآباد

4382414

 

6

احمدآباد

4683388

 

7

كشاورز

4623670

 

8

هاچه سو

4323208

 

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان ماکو

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز بهداشتي و درماني روستايي ديم قشلاق

3373528-0462

روستاي ديم قشلاق

2

مركز بهداشتي و درماني روستايي قره تپه

4363476-462

روستاي قره تپه

3

مركز بهداشتي و درماني روستايي يولاگلدي

2363476-0462

روستاي يولاگلدي

4

مركز بهداشتي و درماني روستايي تازه كند

4282814-0462

روستاي تازه كند

5

مركز بهداشتي و درماني روستايي مخور

4273434-0462

روستاي مخور

6

مركز بهداشتي و درماني روستايي شهرك ارس

4673250-0462

روستاي شهرك ارس

7

مركز بهداشتي و درماني روستايي نازك عليا

4683312-0462

روستاي نازك عليا

8

مركز بهداشتي و درماني روستايي پورناك

4693240-0462

روستاي پورناك

9

مركز بهداشتي و درماني روستايي صوفي

3263454-0462

روستاي صوفي

10

مركز بهداشتي و درماني روستايي شماره 1 پلدشت

4625014-0462

پلدشت بيمارستان امام خميني (ره)

11

مركز بهداشتي و درماني روستايي شماره 2 پلدشت

4622624-0462

پايين تر از دادگاه

12

مركز بهداشتي و درماني روستايي شماره 2 ماكو

3222455-0462

ماكو بلوار مدرس

13

مركز بهداشتي و درماني روستايي 1 ماكو

3240800-462

سايت B جنب فرمانداري

14

مركز بهداشتي و درماني روستايي شوط

4222215-0462

شوط خيابان امام

15

مركز بهداشتي و درماني روستايي بازرگان

3375947-0462

بازرگان خيابان امام

 

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان مهاباد

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز بداق سلطان

2222025

مهاباد – فاصله بين چهار راه مولوي و ميدان استقلال

2

مركز محسن شافعي

233221

مهاباد بلوار دانشگاه آزاد جنب سالن ورزشي مناف آباد

3

مركز فارابي

2336420

مهاباد تپه قاضي خيابان كشاورز

4

مركز صلاح الدين

9-2442008

مهاباد بلوار توحيد واقع در ساختمان ستاد مركز بهداشت

5

مركز اميرالمومنين

2224860

مهاباد ميدان استقلال جنب پمپ بنزين سليمي

6

مركز فرهنگيان

2444016

مهاباد بالاتر از فلكه مادر داخل ساختمان درمانگاه خاتم الانبياء

7

مركز قم قلعه

3533535

جاده مهاباد اروميه روستاي قم قلعه

8

مركز اگريقاش

3573339

جاده مهاباد مياندوآب روستاي اگريقاش

9

مركز گوگ تپه

3563355

جاده مهاباد مياندوآب روستاي گوگ تپه

10

مركز قمطره

04442915277

جاده مهاباد (35 كيلومتري) بوكان روستاي قمطره

11

مركز كوشكدره

04442921429

جاده سردشت مهاباد (55 كيلومتري) روستاي كوشكدره

12

مركز قزلقوپي

3463500

كمربندي مياندوآب اروميه روستاي قزلقوپي

13

مكز عبداله كرده

2337400 مخابرات

17 كيلومتري جاده سردشت مهاباد روستاي عبداله كرده

14

مركز كاولان

3363426

65 كيلومتري جاده سردشت مهاباد روستاي كاولان

15

مركز كاني سيب

04442921613

واقع در مسير بخش هليفان روستاي كاني سيب

16

مركز برده رشان

04442917172

28 كيلومتري جاده مياندوآب مهاباد جنب پاسگاه

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان میاندوآب

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز شماره يك شهري

2334984-0481

 

2

مركز شماره 2 شهري

2452668-0481

 

3

مركز شماره 3 شهري

2226771-0481

 

4

مركز شماره 4 شهري

4-2222661-0481

 

5

مركز شماره 5 شهري

2221907-0481

 

6

مركز باروق

2383198-0482

 

7

مركز چهاربرج

3224210-0482

 

8

مركز فسندوز

3253932-0481

 

9

مركز بكتاش

3723400-0481

 

10

مركز مظفرآباد

3513437-0481

 

11

مركز شبيلو سفلي

3223700-0481

 

12

مركز اوچ تپه كرد

3713711-0481

 

13

مركز چالخاماز

3363721-0481

 

14

مركز تك آغاج

4422970-0481

 

15

مركز گوي تپه خالصه

3233400-0481

 

16

مركز داش تپه

3452977-0482

 

17

مركز حاج حسن

3743671-0481

 

18

مركز سوگلي تپه

3663409-0481

 

 

 

 

مراكز بهداشتي و درمانی مركز بهداشت شهرستان نقده

 

رديف

نام مراكز

شماره تلفن

آدرس

1

مركز بهداشتي درماني شماره 1

6263772

بلوار وليعصر

2

مركز بهداشتي درماني شماره2

6231888-6232620

خيابان امام (ره)

3

مركز بهداشتي درماني شماره3

6262799

انتهاي خيابان اسماعيل آباد

4

پايگاه بهداشتي پشت دانشگاه

6261800

خيابان 32 متري پشت اداره قند و شكر

5

پايگاه بهداشتي صيادي فر

6222720

خيابان امام روبروي اداره برق

6

پايگاه بهداشتي بيمارستان

6269999

انتهاي خيابان شهيد رجايي بيمارستان جديد

7

پايگاه بهداشتي محمديار

6332999

محمديار

8

مركز بهداشتي درماني بيگم قلعه

6373206

روستاي بيگم قلعه

9

مركز بهداشتي درماني راهدانه

6413332

روستاي راهدانه

10

مركز بهداشتي درماني ميرآباد

6313311

روستاي ميرآباد

11

مركز بهداشتي درماني حسنلو

6323366

روستاي حسنلو

12

مركز بهداشتي درماني محمديار

6332999

محمديار

13

مركز بهداشتي درماني حاجي آباد

6627011

روستاي حاجي آباد

 

 

   • تعداد بازدید امروز
1
  • تعداد بازدید این هفته
142
  • تعداد بازدید این ماه
672
  • تعداد بازدید این سال
8621
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)