- محتویات اصلی صفحه

سلامت و امنیت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > سلامت و امنیت > صفحات > BehdashtoDarman > Bazparvari  

Web Part Page Title Bar image
Bimarestan

مراکز بازپروری معتادان آذربایجان غربی

 

رديف

نام مركز سوء مصرف مواد

شهرستان

نوع وابستگي

آدرس –  شماره  تلفن

1

مركز قدس

اروميه

دولتي -دانشگاه

پنجراه ابتداي مدني - 2233499

2

مركز آموزشي درماني روانپزشكي

اروميه

دولتي – دانشگاه

جاده سلماس - 2770341

3

مركز درمان و بازتواني بهزيستي

اروميه

دولتي – بهزيستي

8 شهريور – 3850860

4

دكتر نيافر

اروميه

خصوصي

خيام شمالي -  2240820

5

حيات نو

اروميه

خصوصي

ميدان امام حسين – 2236558

6

ايران

اروميه

خصوصي

خيام شمالي-  2241100

7

نوين

اروميه

خصوصي

خيابان عطائي - 2231813

8

جهاد

اروميه

خصوصي

چهار راه وليعصر – 2767709

9

آذربايجان

اروميه

خصوصي

آپادانا – فلكة مادر -  3463830

10

سامان

اروميه

خصوصي

چهار راه مافي و رسالت – 2344589

11

مهر

اروميه

خصوصي

جاده انهر – 3849789

12

رها

اروميه

خصوصي

خيابان كاشاني – 2222267

13

دكتر  مولوي

اروميه

خصوصي

بلوار ولي عصر – روبروي خيابان ابوذر

14

دكتر قامت زاده

مياندوآب

خصوصي

17 شهريور- ك مظفر سهرابي - 2244940

15

خانه سبز

تكاب

خصوصي

خيابان انقلاب – 5225350

16

شفا

خوي

خصوصي

خيابان امام- كوچه مدرس - 2232841

17

اميد

خوي

خصوصي

ولي عصر – ابتداي اعتماديه  دوم - 2231717

18

شقايق

سلماس

خصوصي

خيابان امام - 5224888

19

شفا

بوكان

خصوصي

خيابان انقلاب - 6237230

20

دكتر  جمال صالحي

مهاباد

خصوصي

چهارراه آزادي- 2227341  • تعداد بازدید امروز
1
  • تعداد بازدید این هفته
34
  • تعداد بازدید این ماه
62
  • تعداد بازدید این سال
455
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)