- محتویات اصلی صفحه

خانه و خانواده

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > خانه و خانواده > صفحات > Varzesh > AmakenVarzeshiUromiye  

 

اماكن ورزشي موجود شهرستان اروميه

 

رديف

نام مكان

نوع

مساحت

سال تاسيس

آدرس

شماره تماس

مالكيت

نام اداره / سازمان

1

استخر سرپوشيده 7 تير اروميه

سرپوشيده

1680

1372

خ ورزش

3447300

 

 

2

سالن تمريني انقلاب اروميه

سرپوشيده

750

1374

خ وحدت

2339614

 

 

3

سالن 1000 نفري تختي اروميه

سرپوشيده

1500

1352

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

4

خانه كشتي اروميه

سرپوشيده

1000

1356

خ شهید بهشتی

3468550

 

 

5

سالن ژيمناستيك تختي اروميه

سرپوشيده

760

1320

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

6

سالن تكواندو – وزنه برداري تختي اروميه

سرپوشيده

450

1358

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

7

سالن جودو تختي اروميه

سرپوشيده

150

1320

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

8

سالن تيراندازي تختي اروميه

سرپوشيده

200

1362

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

9

سالن بوكس تختي اروميه

سرپوشيده

170

1357

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

10

سالن اسكيت-هندبال –كاراته 60 طناب اروميه

سرپوشيده

1500

1376

خ ورزش

3454900

 

 

11

سالن تكواندو-بدمينتون-تنيس روي ميز - صخره نوردي 15 خرداد باكري

سرپوشيده

1610

1377

بلوار استاد شهریار

 

 

 

12

سالن تمريني نوشين شهر اروميه

سرپوشيده

1341

1378

بخش نازلو نوشین شهر

 

 

 

13

سالن تمريني حسين آباد اروميه

سرپوشيده

1341

1386

خ حسین آباد

2239613

 

 

14

سالن باستاني تختي اروميه

سرپوشيده

400

1356

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

15

پايگاه قهرماني 60 طناب اروميه

سرپوشيده

650

1377

خ ورزش

3454900

 

 

16

هتل اسكي خوشاكوه اروميه

سرپوشيده

2400

1376

خوشاکو ترگور

 

 

 

17

جايگاه فوتبال تختي اروميه

سرپوشيده

300

1350

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

18

سالن تمريني فرهنگيان (اختصاصی تنیس) اروميه

سرپوشيده

1341

1379

بلوار فرهنگیان جنوبی

 

 

 

19

سالن شطرنج باكري اروميه

سرپوشيده

215

1380

خ استاد شهریار

 

 

 

20

سالن ورزشي باكري اروميه- امام علي

سرپوشيده

1877

1381

خ استاد شهریار

3829369

 

 

21

مجتمع بانوان اروميه (استخر-سالن ورزشي)

سرپوشيده

2800

1382

خ ورزش

3454900

 

 

22

استخر سرپوشيده باكري

سرپوشيده

1500

1385

 

 

 

 

23

سالن ورزشي آقايان قوشچي

سرپوشيده

1240

1386

قوشچي

24

سالن ورزشي 6000 نفري غدير اروميه

سرپوشيده

14250

1386

خ ورزش

25

سالن ورزشي روستايي طلاتپه

سرپوشيده

376

1386

روستاي طلاتپه

26

سالن ورزشي چند منظوره طلاتپه

سرپوشيده

1240

1386

روستاي طلاتپه

27

سالن ورزشي روستايي چنقرالوي پل

سرپوشيده

470

1386

روستاي چنقرالوي پل

28

سالن ورزشي روستايي خداورديخان

سرپوشيده

450

1386

روستاي خداورديخان

29

زمين فوتبال شماره 1 تختي اروميه

روباز

11500

1335

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

30

زمين فوتبال شماره 2 تختي اروميه

روباز

7300

1324

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

31

زمين هندبال-هاكي اروميه

روباز

1500

1375

خ کاشانی مجموعه تختی

2226067

 

 

32

زمين تنيس تختي اروميه

روباز

3600

1370

خ کاشانی

2226067

 

 

35

پيست اسكي اروميه

روباز

 50000

1376

خوشاکو ترگور

 

 

 

36

زمين تنيس بانوان اروميه

روباز

300

1382

خ ورزش

3454900

 

 

37

زمين چمن نوشين شهر

روباز

8800

1386

نوشين شهر

38

ميدان فوتبال روستاي طلاتپه

روباز

15400

1386

روستاي طلاتپه

39

ميدان فوتبال روستاي گنگجين

روباز

13200

1386

روستاي گنگجين

 

 

 

40

مجموعه ورزشی جهاد کشاورزی

 

 

 

جاده سلماس _ارومیه

2776010

سایر ادارات

جهاد کشاورزی

41

زمین چمن جهاد کشاورزی

 

 

 

جاده سلماس _ارومیه

2776010

سایر ادارات

جهاد کشاورزی

42

زمین والیبال جهاد کشاورزی

 

 

 

جاده سلماس _ارومیه

2776010

سایر ادارات

جهاد کشاورزی

43

زمین چمن پردیس شهر

 

 

 

جاده ارومیه نازلو

3443442

سایر ادارات

دانشگاه ارومیه

44

زمین چمن دانشکده فنی

 

 

 

جاده ارومیه نازلو

2770441

سایر ادارات

دانشگاه ارومیه

45

زمین چمن پردیس نازلو

 

 

 

جاده ارومیه نازلو

2770441

سایر ادارات

دانشگاه ارومیه

46

مجموعه چند منظوره ادبیات

 

 

 

خ والفجر

3443442

سایر ادارات

دانشگاه ارومیه

47

مجموعه چند منظوره آزادگان

 

 

 

خ شهید بهشتی

3443442

سایر ادارات

دانشگاه ارومیه

48

سالن کوثر نازلو

 

 

 

جاده نازلو

3443442

سایر ادارات

دانشگاه ارومیه

49

استخر شنا پردیس شهر

 

 

 

جاده نازلو

3443442

سایر ادارات

دانشگاه ارومیه

50

جاده تندرستی پردیس شهر

 

 

 

جاده نازلو

3443442

سایر ادارات

دانشگاه ارومیه

51

سالن والیبال و بسکتبال

 

 

 

سه راهی دخانیات

2772384

سایر ادارات

اداره کل دخانیات

52

سالن پینگ پونگ

 

 

 

سه راهی دخانیات

2772384

سایر ادارات

اداره کل دخانیات

53

سالن وزنه برداری و بدنسازی

 

 

 

سه راهی دخانیات

2772384

سایر ادارات

اداره کل دخانیات

54

زمین چمن

 

 

 

سه راهی دخانیات

2772384

سایر ادارات

اداره کل دخانیات

55

زمین چمن

 

 

 

سه راهی دخانیات

2772384

سایر ادارات

اداره کل دخانیات

56

زمین چمن پاکدیس

 

 

 

جاده دریا

2354002

سایر ادارات

شرکت پاکدیس

57

مجموعه خانه جوان

 

 

 

خ شهید بهشتی

3469906

سایر ادارات

استانداری

58

مجتمع ورزشی نور

 

 

 

خ نور

3440628

سایر ادارات

شهرداری ارومیه

59

زور خانه شهید باکری

 

 

 

میدان انقلاب و خ نور

3440628

سایر ادارات

شهرداری ارومیه

60

مجتمع ورزشی والفجر

 

 

 

روبروی بیمارستان امام

3440628

سایر ادارات

شهرداری ارومیه

61

سالن سرپوشیده والیبال

 

 

 

انتهای خ هشت شهریور

3844444

سایر ادارات

شرکت مخابرات

62

زمین چمن فوتبال

 

 

 

انتهای خ هشت شهریور

3844444

سایر ادارات

شرکت مخابرات

63

سالن سرپوشیده نیمه تمام

 

 

 

انتهای خ هشت شهریور

3844444

سایر ادارات

شرکت مخابرات

64

مجموعه استخر و بولینگ

 

 

 

انتهای خ هشت شهریور

3844444

سایر ادارات

شرکت مخابرات

65

سالن شهید علیزاده

 

 

 

خ شهید بهشتی

3450045

سایر ادارات

سپاه ناحیه مقاومت

66

سالن والیبال

 

 

 

جنب پارک ساعت

2779090

سایر ادارات

کارواموراجتماعی

67

زمین چمن فوتبال

 

 

 

جنب پارک ساعت

2779090

سایر ادارات

کار و امور اجتماعی

   • تعداد بازدید امروز
10
  • تعداد بازدید این هفته
90
  • تعداد بازدید این ماه
535
  • تعداد بازدید این سال
2962
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)