- محتویات اصلی صفحه

خانه و خانواده

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > خانه و خانواده > صفحات > Varzesh > AmakenVarzeshiPiranshahr  

 

اماكن ورزشي موجود شهرستان پیرانشهر

 

رديف

نام

نوع

سال تاسيس

مساحت

آدرس

شماره تماس

مالكيت

نام اداره/سازمان

1

سالن 2000 نفري آزادي پيرانشهر

سرپوشيده

1378

2000

خ بهشتی جنب اداره راه وترابری

4223674

 

 

2

جايگاه فوتبال آزادي پيرانشهر

سرپوشيده

1375

250

خ بهشتی جنب اداره راه وترابری

4223674

 

 

3

سالن كشتي-رزمي-ژيمناستيك آزادي

سرپوشيده

1372

1120

خ بهشتی جنب اداره راه وترابری

4223674

 

 

4

سالن انقلاب پيرانشهر

سرپوشيده

1364

800

خ بهشتی جنب آموزش و پرورش

 

 

 

5

استخر سرپوشيده پيرانشهر

سرپوشيده

1385

1400

 

 

 

 

6

زمين فوتبال آزادي پيرانشهر

روباز

1375

12800

خ بهشتی جنب اداره راه وترابری

09144423234

 

 

8

میدان فوتبال روستای پسوه

 

 

 

روستای پسوه

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

9

پیست دوومیدانی آزادی پیرانشهر

 

 

 

خ شهید بهشتی جنب اداره راه و ترابری

4223674

سایر ادارات

آموزش و پرورش

10

زمین فوتبال آزادی پیرانشهر

 

 

 

خ شهید بهشتی جنب اداره راه و ترابری

09144423234

سایر ادارات

آموزش و پرورش

11

سالن صد نفری انقلاب

 

 

 

خ شهید بهشتی جنب اداره آموزش و پرورش

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

12

جایگاه فوتبال آزادی

 

 

 

خ شهید بهشتی جنب اداره راه و ترابری

4223674

سایر ادارات

آموزش و پرورش

13

سالن پادگان پیرانشهر

 

 

 

پادگان پیرانشهر

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

14

میدان فوتبال روستای کهنه لاجان

 

 

 

روستای کهنه لاجان

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

15

میدان فوتبال روستای اشنورنگ

 

 

 

روستای اشنورنگ

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

16

میدان فوتبال روستای جلدیان

 

 

 

روستای جلدیان

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

17

میدان فوتبال روستای کوپر

 

 

 

روستای کوپر

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

18

میدان فوتبال روستای اندیره

 

 

 

روستای اندیره

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

19

میدان فوتبال روستای هنگ آباد

 

 

 

روستای هنگ آباد

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

20

سالن فوتسال روستای گردکشانه

 

 

 

روستای گردکشانه

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

21

سالن فوتسال روستای پسوه

 

 

 

روستای پسوه

 

سایر ادارات

آموزش و پرورش

22

سالن کشتی رزمی ژیمناستیک

 

 

 

خ شهید بهشتی جنب اداره راه و ترابری

4223674

سایر ادارات

آموزش و پرورش

   • تعداد بازدید امروز
2
  • تعداد بازدید این هفته
9
  • تعداد بازدید این ماه
41
  • تعداد بازدید این سال
951
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)