- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > shahrdari  

Web Part Page Title Bar image
shahrdari

پورتال استان آذربایجان غربی
مجوز تجاری (توسعه -تبدیل -احداث).pdfمجوز تجاری (توسعه -تبدیل -احداث)شهرداری ارومیه
گواهی اتمام عملیات ساختمان.pdfگواهی اتمام عملیات ساختمانشهرداری ارومیه
گزارش خلافی ساختمان.pdfگزارش خلافی ساختمانشهرداری ارومیه
درخواست خرید شخصی.pdfدرخواست خرید شخصیشهرداری ارومیه
درخواست اصلاح سند.pdfدرخواست اصلاح سندشهرداری ارومیه
تمدید پروانه ساختمان.pdfتمدید پروانه ساختمانشهرداری ارومیه
تفکیک عرصه.pdfتفکیک عرصهشهرداری ارومیه
تفکیک اعیانی طبقات.pdfتفکیک اعیانی طبقاتشهرداری ارومیه
تغییر کاربری ملک.pdfتغییر کاربری ملکشهرداری ارومیه
پروانه(تعمیر -توسعه -تبدیل بالکون مغازه).pdfپروانه(تعمیر -توسعه -تبدیل بالکون مغازه)شهرداری ارومیه
پروانه(تجدید بنا).pdfپروانه(تجدید بنا)شهرداری ارومیه
پروانه(اصلاح-تعویض نقشه-تغییرسازی).pdfپروانه(اصلاح-تعویض نقشه-تغییرسازی)شهرداری ارومیه
پروانه ساختمان.pdfپروانه ساختمانشهرداری ارومیه
پروانه (دیوارکشی).pdfپروانه (دیوارکشی)شهرداری ارومیه
پروانه  (توسعه عمودی و افقی).pdfپروانه (توسعه عمودی و افقی)شهرداری ارومیه
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)