- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > Rahoshahrsazi  

Web Part Page Title Bar image
Rahoshahrsazi

پورتال استان آذربایجان غربی
مدارک مورد نیاز جهت بررسی موارد تغییر در تراکمهای ساختمانی.pdfمدارک مورد نیاز جهت بررسی موارد تغییر در تراکمهای ساختمانی
مدارک مورد نیاز جهت بررسی موارد تغییر در شبکه معابر شهری.pdfمدارک مورد نیاز جهت بررسی موارد تغییر در شبکه معابر شهری
مدارک مورد نیاز جهت بررسی موارد تغییر کاربری اراضی شهری.pdfمدارک مورد نیاز جهت بررسی موارد تغییر کاربری اراضی شهری
مدارک مورد نیاز جهت بررسی موارد کمیسیون ماده 13 _صدور مجوز احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها.pdfمدارک مورد نیاز جهت بررسی موارد کمیسیون ماده 13 _صدور مجوز احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
نمودار گردش کار موارد کارگروه تخصصی راه و شهرسازی استان.pdfنمودار گردش کار موارد کارگروه تخصصی راه و شهرسازی استان
نمودار گردش کار موارد کمسیون ماده پنج.pdfنمودار گردش کار موارد کمسیون ماده پنج
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)