- محتویات اصلی صفحه

پورتال استان آذربایجان غربی

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > EservicePages > Ostandari  

Web Part Page Title Bar image
AboFazelab

پورتال استان آذربایجان غربی
نحوه درخواست ملاقات.docنحوه درخواست ملاقاتاستانداری
نحوه استفاده ار سالنها و امکانات ورزشی.docنحوه استفاده ار سالنها و امکانات ورزشیاستانداری
فرم رضایتنامه والدین برای نوجوانان-426004.DOCفرم رضایتنامه والدین برای نوجوانان-426004استانداری
فرم درخواست ملاقات.docفرم درخواست ملاقاتاستانداری
فرم درخواست سالن.docفرم درخواست سالناستانداری
StrategyPaper.docxStrategyPaperاستانداری
گردش کار ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده.jpgگردش کار ثبت نام مالیات بر ارزش افزودهاستانداری
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)