- محتویات اصلی صفحه

اشتغال، صنعت، تجارت

خانه
اموزش
اشتغال، صنعت، تجارت
سلامت و امنیت
خانه و خانواده
  
پورتال استان آذربایجان غربی > اشتغال، صنعت، تجارت > صفحات > Forsat > TejaratOstan  

Web Part Page Title Bar image
Sakhtar

تجارت در استان

 

صادرات از گمركات و بازارچه هاي استان

 

در سال 4138 به ميزان 612.2 هزار تن كالا به ارزش 317 ميليون دلار از استان صادر شده كه سهم گمركات از نظر وزن79 درصد از نظر ارزش 74 درصد، سهم بازارچه ها از نظر  وزن19.5 درصد از نظر ارزش 24 درصد و سهم صادرات چمداني از نظر وزن 1.7 درصد و از نظر ارزش 2.2 درصد بوده است.

مجموع صادرات از استان از حيث وزن 31 درصد و ارزش دلاري 46 درصد نسبت به ارقام مشابه سال قبل افزايش نشان مي‌دهد. اين افزايش عمدتاً  مربوط به رشد صادرات كالاهايي نظير، آهن آلات، ساير لوازم و اشياء برقي، أب ميوه و كنسانتره، وسايل چوبي و مبلمان، آبگرمكن، بخاري و چراغ گازي، ساير مصنوعات فلزی،لوازم وقطعات وسایط نقلیه، سایرمصالح ساختمانی، سیمان بیسکویت و انواع نان شیرینی،  مصنوعات پلاستيكي و ملامين، کا لاهای صنعتی، عسل و ساير ميوه هاي تازه، مي باشد.

در 12ماهه سال 1384متوسط قیمت یک کیلو کالای صادراتی 51.6 سنت بوده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 11.2 در صد افزایش نشان می دهد.این افزایش بیشتر مربوط به کالا هایی نظیر لوازم واشیای برقی، آهن آلات ،کالا های صنعتی، آبمیوه و کنسانتره ومصنوعات فلزی بوده است.

عمده گروه كالاهاي صادراتي از گمركات استان در سال 1384 شامل كالاهاي صنعتي86.6،  كشاورزي10.6 درصد، پتروشيمي 1.9 درصد معدني نیم درصد و صنايع دستي چهار دهم درصد از كل ارزش دلاري صادرات استان بوده كه به ترتيب بيشترين سهم را داشته‌اند.

بيشترين صادرات به ترتيب از گمرك پيرانشهر، اروميه، بازرگان، سرو ، خوي و پلدشت انجام‌شده كه از نظر ارزش دلاري به‌ترتيب سهمي معادل59.7 درصد، 30.8 درصد، 5.9 درصد،4.8 درصد،1.1 درصدو 1 درصد رابه خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول(1-12) صادرات استان به تفكيك گمركات، بازارچه ها و تجارت چمداني در سال 84-1383

شرح

گمركات

بازارچه ها

صادرات چمداني

جمع

وزن(هزارتن)

ارزش ميليارد‌ريال

وزن (هزارتن)

ارزش ميليارد‌ريال

وزن(هزارتن)

ارزش ميليارد‌ريال

وزن (هزارتن)

ارزش ميليارد‌ريال

سال 1383

381

1330

61

257

6/25

131

467.6

1717

سال 1384

483

2046

119

659

10.5

62

612.2

2766

درصدتغيبرات

27

53

95

156

-59

-53

31

61

ماخذ: گمركات استان آذربايجان غربي

 

جدول(2-12)  تناژ و ارزش دلاري صادرات گمركات و بازارچه هاي استان در سال 1384

شرح

وزن

ارزش

مقدار(هزارتن)

سهم(درصد)

ميليون‌دلار

سهم(درصد)

گمرك پيرانشهرو بازارچه

438

71.5

189

59.7

گمرك اروميه و بازارچه

118

19.2

98

30.8

گمرك پلدشت و بازار چه

6

.9

3.2

1

گمرك بازرگان و بازار چه

33

5.4

19

5.9

گمرك سرو و بازارچه

6

1

5

4.8

گمرك خوي و بازارچه

12

1.9

3.3

1.1

جمع

612

100

317

100

مأخذ گمركات استان آذربايجان غربي

 

واردات از گمركات و بازارچه هاي استان

 

در سال 1384 به ميزان 127.4 هزار تن كالا به ارزش 171.3 ميليون دلار از طريق گمركات و بازارچه‌ها به استان وارد شده كه سهم گمركات از نظر وزني 86 درصد از نظر ارزش 92 درصد و سهم بازارچه ها  از نظر وزني 14 درصد و از نظر ارزش 8 درصد بوده است.

مجموع واردات استان از حيث وزن 26درصدرشد منفي و از حيث ارزش 9 درصدرشى مثبت نسبت به ارقام مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.

عمده كالاهاي وارداتي شامل ماشين آلات صنعتي مكانيكي(34.4درصد)، ماشين آلات راهسازي، جرثقيل و ماشين آلات كشاورزي(7 درصد)، مواد اوليه پلاستيك (5.1 درصد)، كاغذ و مقوا (4 درصد)، لوازم صنعتي و برقي(3.8درصد)، چوب و اشياء چوبي (2.9 درصد)  بوده است.

از لحاظ ارزش واردات نيز گمركات بازرگان، اروميه و خوي به ترتيب با 52 درصد، 34درصد و 11.1 درصد از كل واردات، سه گمرك عمده وارداتي استان بوده اند.

 

جدول (3-12) آمار واردات از گمركات و بازارچه هاي استان در سال 84-1383

شرح

گمركات

بازارچه ها

جمع

وزن(هزارتن)

ارزش ميليون دلار

وزن(هزارتن)

ارزش ميليون دلار

وزن(هزارتن)

ارزش ميليون دلار

سال 1384

109

157

18.4

14.3

127.4

171.3

سال 1383

150

143

22

13

172

157

درصد تغييرات

28-

9.8

17-

10

26-

9

مأخذ: گمركات استان آذربايجان غربي

 

جدول (4-12) تناژ و ارزش دلاري واردات گمركات و بازارچه هاي استان در سال 1384

شرح

وزن

ارزش

مقدار(هزارتن)

سهم(درصد)

ميليون‌دلار

سهم(درصد)

گمرك اروميه و بازارچه

14.4

11.4

58.6

34

گمرك بازرگان و بازارچه

85.3

67.1

88.7

52

گمرك پيرانشهرو بازارچه

1.2

9.

1.7

1

گمرك خوي و بازارچه

8.6

6.8

11.1

6.5

گمرك سرو و بازارچه

17.4

13.7

11.3

6.6

گمرك پلدشت و بازارچه

2.

2.

4.

2.

جمع

127.2

100

171.8

100

مأخذ: گمركات استان آذربايجان غربي

 

تعاونيهاي توليدي و توزيعي

 

در سال 1384 براساس آمار ارائه شده از سوي اداره كل تعاون استان تعداد 209 تعاوني تأمين نياز توليد كنندگان، صنوف خدماتي و مصرف كنندگان در استان فعال بوده كه نسبت به سال قبل از نظر تعداد با كاهش 21 درصدي و همچنين از نظر اعضاء با 5 درصد و شاغلان  19 درصد رشد منفي مواجه بوده‌اند. از مجموع 209 شركت تعاوني فعال در استان، 83.3 درصد در زمينه تأمين نياز مصرف كنندگان، 14.4 درصد در زمينه تأمين نياز توليدكنندگان و 4/2درصددر زمينه تأمين نياز صنوف خدماتي مشغول به فعاليت بوده‌اند.

 

جدول(5-12) مشخصات عمومي شركتهاي تعاوني فعال استان در زمينة تأمين نياز‹‹ توليد كنندگان››، ‹‹مصرف‌كنندگان››  و ‹‹صنوف خدماتي›› در سال 84-1383

شرح

كل

تأمين نياز توليد كنندگان

تعداد شركت

عضو

سرمايه (ميليون ريال)

شاغلان (نفر)

تعداد شركت

عضو

سرمايه (ميليون‌ريال)

شاغلان (نفر)

1383

263

199429

96923

1724

29

3035

3665

447

1384

209

189113

101540

1405

30

3076

3705

479

درصدتغييرات

21-

5-

5

19-

3

1

1

7

سهم از كل

100

100

100

100

14.4

1.6

3.6

34

 

شرح

تأمين نياز صنوف خدماتي

تأمين نياز مصرف كنندگان

تعداد شركت

عضو

سرمايه

(ميلیون ريال)

شاغلان (نفر)

تعداد شركت

عضو

سرمايه

(ميليون ريال)

شاغلان (نفر)

1383

6

208

543

24

228

196186

92715

1253

1384

5

161

526

20

174

185876

97309

906

درصدتغييرات

17-

23-

3-

17-

24-

5-

5

28-

سهم از كل

2.4

0.1

0.5

1.4

83.3

98.3

95.8

64.5

مأخذ: اداره كل تعاون استان

 

   • تعداد بازدید امروز
5
  • تعداد بازدید این هفته
18
  • تعداد بازدید این ماه
75
  • تعداد بازدید این سال
538
Powered By "Fara Rayane"
طراحی شده توسط فرا رایانه)